You are here

Vraag het ABP de financiele participatie in de kolonisatie van Palestina te stoppen. (Dutch)

Woensdag 7 februari heeft Pensioenfonds ABP, nederlands grootste pensioenfonds bekendgemaakt dat het geen reden ziet het financiele aandeel in Israelische banken af te bouwen. Het fonds motiveert haar besluit met de stelling dat die banken niets doen wat ingaat tegen  internationale wetten of voorschriften. Er was hierover geen vermelding in de nederlandse media, wel in Israelische dagbladen als Haaretz, en  Jeruzalem Post, en op internet fora, als abu pessoptimist, electronic intifada en International Institute of Social Studies, met  Nederlandse vertaling (PDF)

".... Het fonds heeft geconcludeerd dat deze banken niet in strijd handelen met internationale wet- en regelgeving en dat er geen gerechtelijke uitspraken zijn die zouden moeten leiden tot finiancieringuitsluiting....."
(Lees haar verklaring op www.abp.nl  (pdf). Deze verklaring was aanvankelijk uitgebreider, maar er blijft steeds minder van overeind.)

Hetzelfde kan m.i. ook gezegd worden mbt financiering van oorlogen en productie van inmorele wapens. Er zijn  wel degelijk gerechtelijke uitspraken over de verdergaande kolonisatie van Palestijns grondgebied. De financiering daarvan is op zijn minst ethisch onverantwoord en in strijd met de richtlijnen van de europese commisie. Het ABP schendt hier overigens haar eigen richtlijnen, zoals beschreven op haar website-pagina "verantwoord beleggen":

".... ABP belegt niet in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van goederen die op grond van (inter)nationale wet- en regelgeving nu of binnenkort verboden zijn. Dat geldt ook voor activiteiten die volgens zeer breed in Nederland gedragen opvattingen als verwerpelijk worden beschouwd....."
De Joodse Nederzettingen (producten) en de kolonisatie (activiteiten) zijn strijdig met internationaal recht, en wordt door het grote merendeel van de nederlandse bevolking als verwerpelijk beschouwd.
Pensioenuitvoerder APG belegt, onder andere voor pensioenfonds ABP (overheidspersoneel) ook in Veolia en Alstom, G4S en Elbit, die alle direct betrokken zijn bij de onderdrukking van de palestijnen en de kolonisatie van hun grondgebied.

De kolonisatie van Palestijns grondgebied staat elke hoop op vrede in de weg, is strijdig met internationaal recht en een schending van de rechten van de mens. Deze 'Facts on the ground' strategie van Perez, Sharon, Netanyahu en vele andere israelische leiders is oorzaak van dagelijkse ellende voor 2,5 miljoen palestijnen in de westbank en meerdere malen veroordeeld door de VN. Het ontneemt ook het joodse volk elke kans op geluk, vrede en veiligheid.
Hoe kan het mogelijk zijn, dat het ABP een deel van ons pensioengeld belegt in Israelische banken die deze kolonisatie financieren?

2005: BDS campagne

De BDS-campagne (Boycot, Desinvestering, Sancties), dateert van 2005, een jaar nadat het Internationaal Gerechtshof een veroordeling uitvaardigt tegen de muur en tegen de kolonisatie van Palestijns grondgebied. De oproep tot BDS zegt het volgende: vermits de internationale gemeenschap niet bij machte is geweest om Israël te sanctioneren wegens haar schendingen van de internationale wetgeving en van de mensenrechten, roepen wij de civiele maatschappij op om haar verantwoordelijkheid op te nemen.

2014: Europese richtlijn

Vanaf 1 januari dit jaar, is de europese richtlijn geldig, waarin het EU-agentschappen en -fondsen verboden is om financiering, subsidies, beurzen of prijzen te verstrekken aan of financiële investeringen te doen in Israëlische instanties die direct of indirect gerelateerd zijn aan de nederzettingen.

De te tekenen overeenkomst moet een clausule bevatten waarin staat. dat de overeenkomst niet geldt voor de joodse nederzettingen in bezet gebied (de Golan Hoogvlakte, de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever inclusief Oost-Jeruzalem), omdat deze gebieden geen deel uitmaken van Israël. De regelgeving moet vanaf januari 2014 ingaan.
Voor de volledige tekst van de richtlijn, klik hier

2014: Het PGGM, een groot nederlands pensioenfonds, heeft besloten het financiele aandeel in 5 Israelische banken te verkopen, omdat ze projecten in settlements in de westbank financieren en er kantoren gevestigd hebben
Uit de verklaring van PGGM: "......In lijn met een verantwoordelijk beleggingsbeleid een dialoog heeft plaatsgevonden met de eerder genoemde banken. Betrokkenheid is een belangrijk instrument voor PGGM om te fungeren als een verantwoordelijke eigenaar ten behoeve van haar  klanten. Ïn de dialoog bleek evenwel dat, gezien de dagelijkse realiteit en binnenlandse wettelijke  kader waarin de banken functioneren, ze geen of beperkte mogelijkheden hebben om hun betrokkenheid bij de financiering van nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te beeindigen. Derhalve werd geconcludeerd dat betrokkenheid als hulpmiddel om veranderingen teweeg te brengen  in dit geval niet effectief zal zijn. Omdat bezorgheid blijft bestaan en er zijn geen wijzigingen verwacht worden in de nabije toekomst , zal PGGM niet meer investeren in de betrokken bedrijven met ingang van 1 januari 2014."
De Israëlische banken waren volgens PGGM niet bereid hun betrokkenheid te staken. zie artikel op nu.nl

2014: Het ABP blijft kapitaal verstrekken aan Israelische banken die kolonisatie projecten in Palestina financieren

Het ABP investeert in de israelische banken: Hapoalim, Leumi Bank en Mizrahi Tefahot Bank.
Een pensioenfonds, dat vele miljarden pensioen geld beheert van Nederlandse ambtenaren, zou m.i. de Europese richtlijn en de oproep van de BDS campagne moeten volgen. Op dit moment heeft ze dat expliciet geweigerd.
Een overgroot merendeel van haar leden, is fel gekant tegen kolonisatie in het algemeen (bij internationale wetgeving verboden), met name die van Palestina, samen met chinese agressie tegen Tibet en Oeigoerië (Sinkian) na, de enige actuele kolonisatie praktijk ter wereld. Er zou  enige vorm van medezeggenschap geregeld moeten zijn. Pensioen deelnemers zouden niet ongevraagd medeplichtig moeten zijn aan misdagen tegen de menselijkheid.

Leden van het ABP pensoenfonds kunnen de gemeenschappelijke brief ondertekenen op PETITIES 24

of hun mening hierover sturen naar:

Als u pensioen opbouwt: ABP, Service Verzekerden     Postbus 4806 6401 JL Heerlen
Als u pensioen ontvangt: ABP, Pensioengerechtigden   Postbus 4804 6401 JL Heerlen

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer